Place Performance Athlete Team
1 03:41.63 HLASELO – Dumizani CENTRAL GAUTENG ATHLETICS
2 03:41.86 SIBIYA – Nkosinathi KWA-ZULU NATAL ATHLETICS
3 03:42.50 SEHOHLE – Folario ATHLETICS MPUMALANGA
4 03:43.97 DERISON – Treasure ATHLETICS FREESTATE
5 03:44.42 MAKANE – Henry CENTRAL GAUTENG ATHLETICS
6 03:45.91 MPHAHLELE – Ryan CENTRAL GAUTENG ATHLETICS
7 03:48.55 ANDREAS – Jeromy CENTRAL GAUTENG ATHLETICS
8 03:50.58 BOTHOLO – Solomon ATHLETICS GAUTENG NORTH
9 03:51.43 MALEBANE – Dais ATHLETICS GAUTENG NORTH INDIVIDUAL
10 03:56.35 DAMONS – Bruce-lynn WESTERN PROVINCE ATHLETICS
11 03:57.88 MOTSAU – Jerry ATHLETICS CENTRAL NORTH WEST
12 04:01.87 KOOPMAN – Jason WESTERN PROVINCE INDIVIDUALS