1 – Jessica Booyens – PHS – 25.98
2 – Jonandi Aucamp – LTT – 26.13
3 – Michaela Ball – MER – 27.23
4 – Vhukhudo P Nemafhohoni – NA – 29.40
5 – Boitumelo Rakganya – FDT – 29.56